0 800 307 555
0 800 307 555

Які соціальні виплати доступні в Україні

Та чи ви у списку тих, хто на них може претендувати?

В Україні існує багато видів соціальних виплат, які призначені для надання допомоги різним категоріям громадян. Наприклад, дітям-сиротам, людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам тощо. Про доступні соціальні виплати, їхній розмір, та про те, хто може отримувати такі виплати – читайте в цій статті від Finance.ua.
Зміст

Соціальні виплати: які категорії населення можуть отримати

В Україні існує комплексна система соціальної допомоги, яка спрямована на підтримку громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах. 

На соціальні виплати можуть претендувати різні категорії населення, зокрема:

 • малозабезпечені сім'ї;
 • особи з інвалідністю;
 • діти;
 • непрацездатні громадяни;
 • жінки у декретній відпустці;
 • жертви Чорнобильської катастрофи;
 • ветерани війни та члени їхніх сімей;
 • внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Важливо зазначити, що перелік категорій громадян, які мають право на соціальну допомогу, не є вичерпним.

За яких умов можна отримати допомогу

Умови отримання соціальної допомоги в Україні залежать від виду допомоги, на яку ви претендуєте. Далі розглянемо основні види.

Допомога малозабезпеченим сім'ям

Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Станом на 1 червня 2024 року прожитковий мінімум для сім'ї становить:

 • з одним непрацездатним членом: 3 862 грн;
 • з двома непрацездатними членами: 4 676 грн;
 • з трьома і більше непрацездатними членами: 5 490 грн;
 • з одним або двома дітьми: 4 877 грн;
 • з трьома і більше дітьми: 6 083 грн.

Середньомісячний сукупний дохід розраховується за шість місяців, що передують місяцю звернення за допомогою. До нього включаються всі види доходів членів сім'ї, окрім: допомоги на дітей, стипендій, допомоги на лікування, аліментів та інших видів соціальної допомоги.

Наприклад: сім'я з трьох осіб (одна працездатна й дві непрацездатні) має середньомісячний сукупний дохід 3,5 тис. грн. Прожитковий мінімум для цієї сім'ї становить 4 676 грн.

Розмір державної соціальної допомоги буде розрахований наступним чином: 4 676 грн — 3,5 тис. грн = 1 176 грн. Така допомога призначається на шість місяців від місяця звернення за її призначенням.

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років. Виплати особам з інвалідністю з дитинства призначаються на весь час інвалідності. 

Які розміри виплат:

 • особам з інвалідністю з дитинства I групи: 100 відсотків прожиткового мінімуму;
 • особам з інвалідністю з дитинства II групи: 80 відсотків прожиткового мінімуму;
 • особам з інвалідністю з дитинства III групи: 60 відсотків прожиткового мінімуму;
 • на дітей з інвалідністю віком до 18 років: 70 відсотків прожиткового мінімуму.

Зазначимо, що станом на червень 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить:

 • загальний показник: 2 920 грн на місяць;
 • для працездатних осіб: 3 028 грн на місяць;
 • для дітей до 6 років: 2 563 грн на місяць;
 • для дітей від 6 до 18 років: 3 196 грн на місяць;
 • для осіб, які втратили працездатність: 2 361 грн на місяць.

Виплати на дітей

В Україні діє система державної підтримки сімей з дітьми, яка охоплює різні види виплат.

Допомога в разі народження дитини

Кожна сім'я має право на отримання допомоги в разі народження дитини. Сума виплат незмінна та не залежить від того, чи це перша, чи, наприклад, третя дитина. 

Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень, а решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами — по 860 гривень щомісяця.

Право на допомогу під час народження має один із батьків дитини, опікун чи усиновлювач, які постійно проживають разом з дитиною та перебуватимуть у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога на догляд за дитиною

В Україні діє система державної підтримки сімей з дітьми, яка, окрім інших пільг, передбачає також виплату допомоги на догляд за дитиною.

Ця допомога надається особам, які не працюють та доглядають за:

Дітьми до 3 років:

 • 3 588,2 грн (140% прожиткового мінімуму) на дитину до 6 років;
 • 4 474,4 грн (180% прожиткового мінімуму) на дитину 6-18 років.

Дітьми з інвалідністю:

 • 5 126 грн на дитину до 6 років;
 • 6 392 грн на дитину 6-18 років.

Дітьми, за якими доглядають одинокі матері:

 • 4 474,4 грн (180% прожиткового мінімуму) на дитину до 6 років;
 • 5 369,28 грн (210% прожиткового мінімуму) на дитину 6-18 років.

Варто зазначити, що батьки, які працюють, не мають права на допомогу на догляд за дитиною до трьох років. Розмір допомоги може бути збільшений у разі наявності пільгових категорій.

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

На таку державну соціальну допомогу можуть претендувати наступні категорії:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років у розмірі 4 474,4 грн (180% прожиткового мінімуму);
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти у розмірі 5 369,28 грн (210% прожиткового мінімуму);
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю у розмірі 6 264 грн (250% прожиткового мінімуму).

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Тимчасова державна допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

Для її отримання дитина має бути громадянином України, а один з батьків дитини — неплатником аліментів. Сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 60% прожиткового мінімуму на особу.

Розмір виплати розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги:

 • для дітей до 6 років: 2 563 грн;
 • для дітей від 6 до 18 років: 3 196 грн.

Допомога виплачується щомісячно на рахунок одного з батьків, який утримує дитину.

Виплати вагітним жінкам

Жінки, які перебувають у декретній відпустці по вагітності та пологах, мають право на отримання декретних виплат. Розмір та умови отримання декретних виплат залежать від статусу жінки.

Жінки, які працюють, мають право на виплати у розмірі 100% середньої заробітної плати за останні шість місяців роботи. Для цього роботодавець повинен подати до Пенсійного фонду відповідну заяву-розрахунок.

Максимальний розмір декретних виплат не може перевищувати максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску. Ця сума дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати — 106,5 тис. грн).

Мінімальна сума декретних виплат на місяць не може бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата — 7 100 грн.

Для жінок, які не працюють, виплати становлять 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи — 2 920 грн.

Допомога для ВПО

ВПО в Україні мають право на щомісячну допомогу на проживання. Її розмір становить:

 • 2 тис. грн для дорослих;
 • 3 тис. грн для дітей до 18 років;
 • 3 тис. грн для осіб з інвалідністю.

Додаткова щомісячна допомога у розмірі 3 тис. грн також надається деяким категоріям ВПО, а саме:

 • дітям до трьох років;
 • вагітним жінкам та жінкам, які народили дитину протягом двох місяців після внутрішнього переміщення;
 • особам з інвалідністю І та II групи;
 • особам, які не мають працездатних членів сім'ї.

Щоб отримати допомогу необхідно мати статус ВПО, зареєструватися в органі соціального захисту населення за місцем тимчасового проживання, подати заяву на отримання допомоги та надати необхідні документи, зокрема:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • довідку про присвоєння статусу ВПО;
 • свідоцтва про народження дітей (для дітей до 18 років);
 • документ, що підтверджує інвалідність (для осіб з інвалідністю);
 • довідку про склад сім'ї (для осіб, які не мають працездатних членів сім'ї).

Виплати ветеранам війни та членам їхніх сімей

Ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та члени їхніх сімей мають право на отримання щорічної грошової допомоги.

Разова виплата здійснюється до Дня Незалежності (24 серпня) у таких розмірах:

 • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3 100 гривень, II групи — 2 900 гривень, III групи — 2 700 гривень;
 • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;
 • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;
 • членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України, дружинам/чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам/чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;
 • учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Як оформити соціальні виплати

Щоб оформити соціальну допомогу необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Знайти їхню контактну інформацію та адреси можна:

З собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також інші документи, які підтверджують право на отримання допомоги. Це може бути довідка про доходи, довідка про взяття на облік ВПО, довідка, що підтверджує інвалідність та інше — залежно від виду виплат, на які ви претендуєте.

Соціальні виплати в умовах воєнного стану

Після початку повномасштабної війни в Україні держава продовжує виплачувати призначені соціальні допомоги людям. У Міністерстві соціальної політики запевнили, що виплати триватимуть протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

Звертатись за їхнім перепризначенням або підтвердженням права на їхнє отримання під час воєнного стану не потрібно. Відповідне рішення стосується:

 • допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • допомоги на дітей одиноким матерям;
 • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність;
 • щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
 • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
 • щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам;
 • тимчасової державної соціальної допомоги особі, яка не працює і досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Після скасування воєнного стану органи соціального захисту поінформують одержувачів про необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати отримувати допомогу.