0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції Туристичне страхування

Офіційні правила проведення маркетингової кампанії «Оформлюйте Туристичне страхування та отримуйте у подарунок доступ до послуги онлайн-кінотеатру SWEET.TV, строком на 3 місяці до тарифу Кіно!»

1. Загальні положення
1.1. Маркетингова кампанія «Оформлюйте Туристичне страхування та у подарунок доступ до послуги онлайн-кінотеатру SWEET.TV, строком на 3 місяці до тарифу Кіно!» (далі – «Кампанія») спрямована на залучення клієнтів Організаторів.
1.2 Організаторами проведення Кампанії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТТ УКРАЇНА»(код ЄДРПОУ 41303621) (Код ЄДРПОУ: 44525386).
1.3. Кампанія проводиться по всій території України (за виключенням зони проведення ООС та АР Крим), на сайті https://finance.ua
1.4. Початок Кампанії – 16 квітня 2022 року, закінчення – по вичерпанню призового фонду у розмірі – 2000 промокодів (далі – «Період проведення Кампанії»).
1.5. Організатори залишають за собою право змінювати в односторонньому порядку Правила проведення Кампанії в період її проведення.
1.6. Організатори Кампанії залишають за собою право продовжити строк дії Кампанії, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Кампанії буде своєчасно розміщена на офіційних сторінках Кампанії https://finance.ua.

2. Участники Кампанії 

2.1. Учасниками Кампанії (далі – «Учасники») можуть бути страхувальники – фізичні особи, які уклали договіри туристичного страхування на сайті https://finance.ua  чи в офісі, (далі – Учасники) в Період проведення Кампанії.

2.2. Для того, щоб взяти участь у Кампанії, Учасник повинен:

2.2.1. у Період проведення Кампанії, залишити заявку та придбати в подальшому туричне страхування або придбати онлайн самостійно страхування на сайті: https://finance.ua

2.2.2. придбати договір туристичного страхування  на суму від 500 грн.;

2.2.3. оплатити договір.За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником. 

2.3. Учасниками Кампанії не визнаються й не мають права брати участь в Кампанії:2.3.1. особи, які не виконали положень цих Правил;

2.3.2.  особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

 

3. Унікальний код 

3.1. * Унікальний код – числовий ідентифікатор, який присвоюється учаснику маркетингової кампанії, та надає йому можливість отримати у подарунок доступ до послуги онлайн-кінотеатру SWEET.TV, строком на 3 місяці до тарифу Кіно. Унікальний код надається першим 2000 учасникам Кампанії, які виконали умови Кампанії. 

 

 4. Умови отримання Унікального коду

4.1. Отримати Унікальний код зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Правил. 

4.2. Учасники мають право відмовитися від використання Унікального коду. Заміна Унікального коду на грошовий еквівалент або будь-яке інше благо не допускається, при втраті не відновлюється. Унікальним кодом можна скористатися лише один раз. Якщо  перегляд  SWEET.TV неможливе з вини  Учасника, введений унікальний код анулюється та не може бути використаний  при наступному замовленні  послуг перегляд  SWEET.TV.

4.3 Унікальний код відправляється на вказану для отримання E-mail пошту або номер телефону.

 

 5. Заключні положення

5.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Кампанії здійснюється шляхом розміщення умов Кампанії на офіційному сайті . Інформація про всі зміни та доповнення до цих Правил має бути розміщена на цих же інтернет – сайтах протягом 3 (трьох) робочих днів. 

5.3. Організатори кожен окремо, самостійно відповідають за не надання та/або не належне надання власних послуг.

 5.4. Своєю участю в Кампанії Учасники надають Організаторам право безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Кампанії, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані Організаторами з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору, який їх створив. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організаторами  без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою. 

5.5. Учасник Кампанії, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з метою отримання Унікального коду, маркетингового повідомлення, інформаційних матеріалів щодо послуг Організаторів Кампанії без будь-яких часових обмежень.5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає https://finance.ua .».5.7. Цей Додаток складено українською мовою, підписано в 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін.