0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції WOG Зелена картка

Офіційні правила проведення Акції «Купуй Зелену Картку та отримай бонус на пальне в мережі АЗК WOG»

1. Загальні положення

1.1. Акція «Купуй Зелену Картку та отримай бонус на пальне в мережі автозаправних станцій WOG» (далі – «Акція») спрямована на привернення уваги потенційних клієнтів та популяризацію сайту https://finance.ua.

1.2 Організатором проведення Акції є ТОВ «Файненс.юа» (далі – Організатор).

1.2.2. Картка Прайд – віртуальна карта лояльності, на яку буде зараховано бонус. Детальні умови використання картки наведено за посиланням https://wog.ua/ua/rules/.

1.3. Акція проводиться по всій території України (за виключенням анексованих і непідконтрольних територій України та АР Крим).

1.3.1 Сайт Організатора Акції:  https://finance.ua.

 1.4. Початок Акції – 1 лютого 2023 року, закінчення 31 березня 2023 року (далі – «Період проведення Акції»).

1.5. Організатор залишає за собою право змінювати в односторонньому порядку Правила проведення Акції в період її проведення.

1.6. Організатор Акції залишає за собою право продовжити строк дії Акції, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції  https://finance.ua/ua/insurance/greencard

2. Участники Акції

2.1. Учасниками Акції (далі – «Учасники») можуть бути фізичні особи, які залишили заявку та оформили поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» (далі – поліс) на сайті https://finance.ua в Період проведення Акції.

2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен:

2.2.1. у Період проведення Акції, залишити заявку та придбати в подальшому поліс Зелена картка або придбати онлайн самостійно поліс на сайті: https://finance.ua з застосуванням промокоду ТОР15;

2.2.2. під час  оформлення полісу вказати свої дані (контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail) для зарахування бонусу на сторінці Акції https://finance.ua/ua/insurance/greencard;

2.2.3. оплатити поліс.
За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником та підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Учасника (контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail, сума полісу) третім особам, виключно з метою виплати бонусу, а також операторам мобільного зв’язку для подальшої обробки — виключно з метою інформування Учасників з питань Акції.

2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:

2.3.1. особи, які не виконали положень цих Правил;

2.3.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

3. Бонус

3.1. Бонус – одиниці виміру винагороди, які отримує Учасник Акції при виконанні умов Акції на картку Прайд Учасника Акції. Бонуси нараховуються у розмірі до 15 % від вартості полісу, але не більше суми еквівалентній 1250,00 грн (одна тисяча двісті п'ятдесят грн.00 коп.), та конвертуються відповідно до умов використання картки Прайд, з якими можна ознайомитись за посиланням https://wog.ua/ua/rules/. 

3.2. Учасник може придбати декілька полісів з дотриманням умов п. 2.2. і отримати Бонус за кожний придбаний поліс.

3.3. Період нарахування Бонусу — до 15 календарних днів з початку строку дії полісу, але не раніше початку доби, наступної після дати реєстрації полісу у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про умови нарахування та строки отримання  Бонусу Участника Акції додатково буде повідомлено шляхом надсилання листа на e-mail, зазначений при оформленні полісу.

4. Умови отримання Бонусу

4.1. Отримати Бонус зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Правил.

4.2. Учасники мають право відмовитися від використання Бонусу. Заміна Бонусу на грошовий еквівалент або будь-яке інше благо не допускається,

4.3 Бонус відправляється на картку ПРАЙД (у випадку відсутності у Участника Акції карти ПРАЙД вона буде створена та активована для зарахування Бонусу). Бонус відправляється одноразово з дотриманням вимог п. 3.2. 

4.4. Приймаючи участь у Акції Участник підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Участника третім особам, виключно в цілях виплати Бонусу. Учасник дає згоду на відкриття віртуальної картки ПРАЙД, у випадку її відсутності, для зарахування Бонусу. 

4.5. Бонус зараховується на картку Прайд у повному обсязі без стягнення податків. Організатор інформує Учасника про те, що згідно з п. 165.1.39 ПКУ не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу вартість дарунків у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць (з 01.01.2023 року це 1675 грн.00 коп.). Організатор інформує, що дана стаття ПКУ може використовуватися лише один раз на місяць.Беручи участь у Акції, Участник Акції підтверджує що він ознайомлений  з умовами відповідно до  п. 165.1.39 ПКУ.Номер мобільного телефону, за яким активовано або буде активовано картку Прайд, на яку буде зараховано бонус, повинен належати Учаснику Акції. При наданні номеру телефону третьої особи, Учасник Акції погоджується та несе самостійну відповідальність за сплату податків відповідно до чинного законодавства України.  

5. Заключні положення5.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов Акції на сторінці акції https://finance.ua/insurance/greencard. Інформація про всі зміни та доповнення до цих Правил має бути розміщена на цій же сторінці протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. Організатор несе відповідальність за не надання та/або неналежне надання послуг, відповідно до умов Акції згідно з даними правилами.

5.3.1. Дану Акцію проводить Організатор акції, а не страхові компанії та/або агенти, які пропонують страхові продукти на сайті Організатора. Жодні положення будь-якого договору між Учасником акції та страховою компанією не мають жодного впливу чи відношення до Правил Акції.

5.3.2. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними, і поширюватися на всіх Учасників акції.

5.3.3 Організатор не несе відповідальність за зобов’язаннями, вказаним у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України.

5.3.4.  Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якої страхової компанії і не відповідає за можливі ризики, пов’язані з укладанням полісу, в тому числі не є гарантом його виконання.

5.3.5. Організатор не несе відповідальності за зобов'язаннями, що виникають після зарахування Бонусу на картку Прайд. Умови використання картки Прайд відповідно до умов Програми лояльності Прайд наведено за посиланням  https://wog.ua/ua/rules/.

5.3.6. Всі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів і чинного законодавства України.

5.4. Своєю участю в Акції Учасники надають Організатору право безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані Організаторами з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору, який їх створив. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організаторами без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.5. Учасник Акції, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з метою отримання Бонусу, маркетингового повідомлення, інформаційних матеріалів щодо послуг Організатора без будь-яких часових обмежень.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор.