0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції Зелена картка

Офіційні правила проведення маркетингової кампанії «Оформлюйте Зелену картку та отримуйте у подарунок 2 безкоштовні уроки англійської мови від Speak Up!»

1. Загальні положення

1.1. Маркетингова кампанія «Оформлюйте Зелену картку та отримуйте у подарунок 2 безкоштовні уроки англійської мови від Speak Up!» (далі – «Кампанія») спрямована на залучення клієнтів Організаторів.
1.2 Організаторами проведення Кампанії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТІ-ІНШУРАНС» (код ЄДРПОУ 44525386) та ТОВ «СПІК АП» (Код ЄДРПОУ: 38498322).
1.3. Кампанія проводиться по всій території України (за виключенням анексованих і непідконтрольних територій України та АР Крим), на сайті https://finance.ua
1.4. Початок Кампанії – 16 січня 2023 року
1.5. Організатори залишають за собою право змінювати в односторонньому порядку Правила проведення Кампанії в період її проведення.
1.6. Організатори Кампанії залишають за собою право продовжити строк дії Кампанії, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Кампанії буде своєчасно розміщена на офіційних сторінках Кампанії https://finance.ua.

 

2. Участники Кампанії
2.1. Учасниками Кампанії (далі – «Учасники») можуть бути страхувальники – фізичні особи, які оформили поліс зелена картка на сайті https://finance.ua чи в офісі, (далі – Учасники) в Період проведення Кампанії.
2.2. Для того, щоб взяти участь у Кампанії, Учасник повинен:
2.2.1. у Період проведення Кампанії, залишити заявку та придбати в подальшому зелену картку або придбати онлайн самостійно поліс на сайті: https://finance.ua;
2.2.2. придбати поліс зелена картка;
2.2.3. оплатити поліс. За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.
2.3. Учасниками Кампанії не визнаються й не мають права брати участь в Кампанії:2.3.1. особи, які не виконали положень цих Правил;
2.3.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

3. Унікальне посилання

3.1. * Унікальне посилання – посилання на посадкову сторінку Speak Up для реєстрації на безкоштовні уроки для клієнтів, які виконали умови акції. Унікальне посилання надається учасникам Кампанії, які виконали умови
Кампанії.

4. Умови отримання Унікального посилання

4.1. Отримати Унікальне посилання зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Правил.
4.2. Учасники мають право відмовитися від використання Унікального посилання. Заміна Унікального посилання на грошовий еквівалент або будь-яке інше благо не допускається, при втраті не відновлюється. Унікальним
посиланням можна скористатися лише один раз.
4.3 Унікальне посилання відправляється на вказану для отримання E-mail пошту або номер телефону.

5. Заключні положення

5.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання.
5.2. Інформування щодо проведення Кампанії здійснюється шляхом розміщення умов Кампанії на офіційному сайті. Інформація про всі зміни та доповнення до цих Правил має бути розміщена на цих же інтернет – сайтах протягом 3 (трьох) робочих днів.
5.3. Організатори кожен окремо, самостійно відповідають за не надання та/або неналежне надання власних послуг.
5.4. Своєю участю в Кампанії Учасники надають Організаторам право безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати,
змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Кампанії, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані Організаторами з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору, який їх створив. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організаторами без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
5.5. Учасник Кампанії, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з
метою отримання Унікального посилання, маркетингового повідомлення,інформаційних матеріалів щодо послуг Організаторів Кампанії без будь-яких часових обмежень.
5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає https://finance.ua .».