0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції Туристичне страхування

Офіційні умови проведення маркетингової кампанії «Оформлюйте Туристичне страхування та отримуйте унікальний код* на 50 грн на поїздку в таксі!»

1. Загальні положення
1.1. Маркетингова кампанія «Оформлюйте Туристичне страхування та отримуйте унікальний код* на 50 грн на поїздку в таксі!» (надалі – «Кампанія») спрямована на залучення клієнтів Організаторів.
1.2 Організаторами проведення Кампанії є ФОП Лукінова (РНОКПП: 2301901142) та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» (Код ЄДРПОУ: 44378710) (надалі – «Організатор»).
1.3. Кампанія проводиться по всій території України ( за виключенням зони проведення ООС та АР Крим), на сайті https://finance.ua
1.4. Початок Кампанії – 15 листопада 2021 року, закінчення – по закінченню 500 унікальних кодів* (надалі – «Період проведення Кампанії»).
1.5. Організатори залишають за собою право змінювати в односторонньому порядку Правила проведення Кампанії в період проведення Кампанії
1.6. Організатори Кампанії залишають за собою право продовжити Кампанію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Кампанії буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Кампанії на сайті https://finance.ua.

 

2. Участники Кампанії

2.1. Учасниками Кампанії (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники – фізичні особи, за договорами туристичного страхування, укладеними на сайті https://finance.ua або в офісі, (далі – Договір туристичного страхування) в Період проведення Акції.
2.2. Для того, щоб взяти участь у Кампанії, Учасник повинен:
2.2.1. у Період проведення Кампанії, залишити заявку та придбати в подальшому туричне страхування або придбати онлайн самостійно страхування на сайті: https://finance.ua;
2.2.2. Придбати договір туристичного страхування на суму від 400 грн.;
2.2.3. Придбати договір туристичного страхування від однієї з компаній участників акції: «PZU Україна», «Uniqa», «Vuso»;
2.2.4. оплатити договір.
За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.
2.3. Учасниками Кампанії не визнають й не мають права брати участь в Кампанії:
2.3.1. особи, які не виконали положень цих Умов;
2.3.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

 

3. Унікальний код

3.1. * Унікальний код – числовий ідентифікатор, який присвоюється учаснику маркетингової кампанії, та надає йому можливість отримати знижку (індивідуальні умови надання послуг) у ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» (Код ЄДРПОУ: 44378710) на 50 грн на поїздку в таксі, під яким розуміється надання першим 500 учасникам Кампанії, які оформили договір туристичного страхування та виконали умови Кампанії.

 

4. Умови отримання Унікального коду

4.1. Отримати Унікальний код зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.
4.2. Учасники мають право відмовитися від використання Унікального коду. Заміна Унікального коду на грошовий еквівалент не допускається.
4.3 Унікальний код відправляється на вказану для отримання договору туристичного страхування E-mail пошту або номер телефону.
4.4 За випадком ануляції акційного страхового договору кошти повертаються за вирахуванням 50 грн.

 

5. Заключні положення

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.
5.2. Інформування щодо проведення Кампанії здійснюється шляхом розміщення умов Кампанії на офіційному сайті https://finance.ua . Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.
5.3. Організатори кожен окремо, самостійно відповідають за не надання та/або неналежне надання власних послуг.
5.4. Своєю участю в Кампанії Учасники надають Організаторам право безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Кампанії, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані Організаторами з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організаторам . Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організаторами без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
5.5. Учасник Кампанії, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з метою отримання Унікального коду, маркетингового повідомлення, інформаційних матеріалів щодо послуг Організаторів Кампанії без будь-яких часових обмежень.
5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймають Організатори.