0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції КАСКО

Офіційні умови проведення акції «Оформлюйте КАСКО та отримуйте талон на 20 літрів пального у подарунок!»

1. Загальні положення

1.1. Акція «Оформлюйте КАСКО та отримуйте талон на 20 літрів пального у подарунок!» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення користувачів веб-ресурсу https://finance.ua

1.2. Для супроводження окремих частин акції Організатором залучена третя особа партнер – АЗС «WOG»

1.3. Акція проводиться по всій території України, на сайті https://finance.ua

1.4. Початок Акції – 20 вересня 2021 року, закінчення – по вичерпанню призового фонду у розмірі – 1000 призів (надалі – «Період проведення Акції»).

1.5. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції в період проведення Акції

1.6. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції на сайті https://finance.ua .

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники – фізичні особи, за договорами КАСКО, укладеними за допомогою сайту https://finance.ua або в офісі, (далі – Договір КАСКО) в Період проведення Акції.

2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен:

2.2.1. у Період проведення Акції, залишити заявку та придбати в подальшому КАСКО на сайті: https://finance.ua

2.2.2. Придбати договір КАСКО на суму від 17 000 грн

2.2.3. оплатити договір.

За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.

2.3. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції:

2.3.1. особи, які не виконали положень цих Умов;

3. Призи Акції

3.1. В Акції діє приз – талон на 20 літрів пального від нашого партнера «WOG», під яким розуміється надання усім учасникам акції, які оформили договір КАСКО та виконали умови акції, талону на 20 літрів пального.

4. Умови отримання приза

4.1. Отримати приз зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.

4.2. Право на отримання приза зберігається за Учасниками протягом 10 (десяти) робочих днів від дня укладення договору.

4.3. Для отримання приза Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання приза. Заміна приза на грошовий еквівалент не допускається.

4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати приз, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання приза.

5. Заключні положення

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на сайті https://finance.ua. Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. Організатор не несе відповідальності за якість приза за умовами акції. Відповідальність за якість приза за умовами Акції несе її безпосередній постачальник – АЗС «WOG».

5.4. Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо приза Акції після отримання його Учасниками. Якщо приз залишився не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, організатор використовує їх на власний розсуд.

5.5. Своєю участю в Акції Учасники надають організатору право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані організатором з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати організатору . Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані організатором без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає організатор.