0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції ОСЦПВ

Офіційні умови проведення акції «Оформлюйте страховий поліс ОСЦПВ та отримуйте талон на 10 літрів пального у подарунок!»

 1. Загальні положення 
1.1. Акція «Оформлюйте страховий поліс ОСЦПВ та отримуйте талон на 10 літрів пального у подарунок!» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів 
1.2 Організатором проведення акції є ФОП Лукінова (надалі – Організатор")
1.3. Для супроводження окремих частин акції Організатором залучена третя особа партнер – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет» – Код ЄДРПОУ 42663493 (Надалі – АЗС «WOG")
1.4. Акція проводиться по всій території України, на сайті https://finance.ua
1.5. Початок Акції – 01 січня 2022 року, закінчення – 28 лютого 2022 року. (надалі – «Період проведення Акції»).
1.6. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції в період проведення Акції
1.7. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції на сайті  https://finance.ua. 

2. Учасники Акції

 2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники – фізичні особи, за договорами ОСЦПВ та ДГО, укладеними за допомогою на сайті https://finance.ua або в офісі, (далі – Договір ОСЦПВ) в Період проведення Акції.
2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен відповідати усім нижче вказаним умовам:
2.2.1. у Період проведення Акції, залишити заявку на укладання договору страхування ОСЦПВ або ОСЦПВ+ДГО на сайті: https://finance.ua, та
2.2.2. у Період проведення Акції, на сайті організатора https://finance.ua укласти та оплати договір ОСЦПВ або ОСЦПВ+ДГО на суму страхового платежу: для міста Києва та міст Бровари, Бориспіль, Ірпінь, Боярка, Вишневе від 1700 грн, для інших регіонів від 1300 грн.
2.3. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції:
2.3.1. особи, які не виконали положень цих Умов;
2.3.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2.4. За дотриманням умов, передбачених п.2.1.-2.3. страхувальник автоматично стає Учасником Акції.

3. Призи Акції 
3.1. В Акції діє приз – талон на 10 літрів пального від нашого партнера АЗС «WOG», під яким розуміється надання усім учасникам акції, які оформили договір ОСЦПВ або ОСЦПВ+ДГО та виконали умови акції, талону на 10 літрів пального.

 4. Умови отримання приза
4.1. Отримати приз зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов. 
4.2. Право на отримання приза зберігається за Учасниками протягом 10 (десяти) робочих днів від дня укладення договору. 
4.3. Для отримання приза Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу.  
4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання приза. Заміна приза на грошовий еквівалент не допускається.
4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати приз, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання приза, про що заповнює письмову відмову.

 5. Заключні положення
5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.
5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на офіційному сайті https://finance.ua. Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.
5.3. Організатор не несе відповідальності за якість приза за умовами акції. Відповідальність за якість приза за умовами Акції несе її безпосередній постачальник – АЗС «WOG».
5.4. Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо приза Акції після отримання його Учасниками. Якщо приз залишився не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, Організатор використовує їх на власний розсуд.
5.5. Своєю участю в Акції Учасники надають Організатору право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані Організатором з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
5.6. Учасник Акції, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з метою отримання повідомлень про результат Акції, маркетингового повідомлення, інформаційних матеріалів щодо послуг Організаторів Акції без будь-яких часових обмежень.
5.7. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає Організатор.