0 800 307 555
0 800 307 555

Умови акції

Офіційні умови проведення акції «Оформлюйте страховий поліс ОСЦПВ та отримуйте талон на 10 літрів пального у подарунок!»

1. Загальні положення

1.1. Акція «Оформлюйте страховий поліс ОСЦПВ та отримуйте талон на 10 літрів пального у подарунок!» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ТОВ «Файненс.юа»

1.2 Організатором проведення акції є ТОВ «Файненс.юа» (надалі – Організатор")

1.3. Для супроводження окремих частин акції Організатором залучена третя особа партнер – АЗС «БРСМ-Нафта»

1.4. Акція проводиться по всій території України, на сайті https://finance.ua

1.5. Початок Акції – 1 червня 2021 року, закінчення – по вичерпанню призового фонду у розмірі – 1000 призів (надалі – «Період проведення Акції»).

1.6. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції в період проведення Акції

1.7. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції на сайті https://finance.ua.

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники – фізичні особи, за договорами ОСЦПВ та ДГО, укладеними за допомогою ТОВ «Finace.ua» на сайті https://finance.ua або в офісі, (далі – Договір ОСЦПВ) в Період проведення Акції.

2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен:

2.2.1. у Період проведення Акції, залишити заявку або придбати онлайн страхування ОСЦПВ або ОСЦПВ+ДГО на сайті: https://finance.ua

2.2.2. оформити на сайті організатора договір ОСЦПВ або ОСЦПВ+ДГО на суму: для регіонів від 1000 грн, для Києва та регіонів від 1200 грн.

2.2.3. оплатити договір.

За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.

2.3. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції:

2.3.1. особи, які не виконали положень цих Умов;

3. Призи Акції

3.1. В Акції діє приз – талон на 10 літрів пального від нашого партнера «БРСМ-Нафта», під яким розуміється надання усім учасникам акції, які оформили договір ОСЦПВ або ОСЦПВ+ДГО та виконали умови акції, талону на 10 літрів пального.

4. Умови отримання приза

4.1. Отримати приз зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.

4.2. Право на отримання приза зберігається за Учасниками протягом 10 (десяти) робочих днів від дня укладення договору.

4.3. Для отримання приза Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання приза. Заміна приза на грошовий еквівалент не допускається.

4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати приз, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання приза, про що заповнює письмову відмову.

5. Заключні положення

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на офіційному сайті ТОВ Finance.ua (https://finance.ua). Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. ТОВ Finance.ua не несе відповідальності за якість приза за умовами акції. Відповідальність за якість приза за умовами Акції несе її безпосередній постачальник – АЗС «БРСМ-Нафта».

5.4. ТОВ Finance.ua звільняється від будь-якої відповідальності щодо приза Акції після отримання його Учасниками. Якщо приз залишився не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, ТОВ Finance.ua використовує їх на власний розсуд.

5.5. Своєю участю в Акції Учасники надають ТОВ Finance.ua право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані ТОВ Finance.ua з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати ТОВ Finance.ua . Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані ТОВ Finance.ua без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає ТОВ Finance.ua.